Skąd się biorą zapożyczenia

Skąd się biorą zapożyczenia
3.12.2004
3.12.2004
Witam!
Chciałem się dowiedzieć pokrótce, jakie rodzaje zapożyczeń językowych występują we współczesnej polszczyźnie i w jaki sposób te zapożyczenia powstają.
Zapożyczenia powstają w wyniku przejęcia jakichś elementów z innych języków, najczęściej zapożycza się wyrazy, ale może to też być inny element językowy, np. obcego pochodzenia są przedrostki arcy-, eks-.
Najczęściej stosowanym kryterium klasyfikacji zapożyczeń jest język pochodzenia, na tej podstawie wyróżnia się m.in. 1) anglicyzmy (zapożyczenia angielskie), np. stres, trend; 2) białorutenizmy (zapożyczenia białoruskie), np. morda, posag; 3) bohemizmy (zapożyczenia czeskie), np. hańba, robot; 4) galicyzmy (zapożyczenia francuskie), np. bagietka, paragon; 5) germanizmy (zapożyczenia niemieckie), np. burmistrz, rynek; 6) hungaryzmy (zapożyczenia węgierskie), np. gazda, szałas; 7) italianizmy (zapożyczenia włoskie), np. fontanna, pizza; 8) latynizmy (zapożyczenia łacińskie), np. konstytucja, seminarium; 9) rusycyzmy (zapożyczenia rosyjskie), np. czajnik, zsyłka; 10) turcyzmy (zapożyczenia tureckie), np. kawa, torba; 11) ukrainizmy (zapożyczenia ukraińskie), np. hultaj, portki. Jest też grupa tzw. internacjonalizmów – wyrazów spotykanych w wielu językach w tym samym znaczeniu, które mogą nieznacznie różnić się formą, np. polityka, radio.
Ponadto znane są też inne klasyfikacje, wymagające bliższego komentarza. Można się zapoznać z nimi dzięki Nowemu słownikowi poprawnej polszczyzny (str. 1773–75).
— Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
PS. Polecamy też krótką historię zapożyczeń na stronach 1047–53 Słownika wyrazów obcych PWN (2004).
Red.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego