Składnia liczebnika milion

Składnia liczebnika milion

15.05.2024
15.05.2024

Szanowni Państwo,

należy napisać „kanał subskrybuje ponad dwa miliony ludzi” czy „kanał subskrybują ponad dwa miliony ludzi”?

Ponieważ liczebnik milion został użyty w liczbie mnogiej, dopuszczalne są obie konstrukcje, por.

  • Ponad dwa miliony ludzi subskrybuje kanał.
  • Ponad dwa miliony ludzi subskrybują kanał.

Podobnie w czasie przeszłym, por.

  • Ponad dwa miliony ludzi subskrybowało kanał.
  • Ponad dwa miliony ludzi subskrybowały kanał.

Gdyby w zdaniu był użyty liczebnik milion w liczbie pojedynczej, to dopuszczalne byłoby tylko orzeczenie w liczbie pojedynczej, por.

  • Ponad milion ludzi subskrybuje kanał.
  • Ponad milion ludzi subskrybowało kanał.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego