Skopofil i ma gadane!

Skopofil i ma gadane!
4.02.2011
4.02.2011
Dzień Dobry!
Chciałbym prosić o odpowiedź na dwa pytania. Wiem, że Państwo tego nie lubią, ale bardzo rzadko trafiam na nie wyczerpany limit.
1. W wielu tekstach filmoznawczych natknąłem się na termin skopofilia, co ma znaczyć tyle co oglądactwo. Niemniej w Encyklopedii PWN istnieje tylko forma skoptofilia. Czy ta pierwsza to tylko nieudolne tłumaczenie?
2. Czy istnieją formy: gadany, gadani? Jeśli wierzyć serwisowi sjp.pl, notuje je USJP red. S. Dubisza.
Pozdrawiam, Michał
Ad 1. Bardziej uzasadniona wydaje mi się skopofilia – od greckiego słowa skopein 'oglądać', które obecne jest w wielu terminach o międzynarodowym zasięgu, m.in. w wyrazach mikroskop i teleskop.
Ad 2. USJP nie ma hasła gadane ani gadani, lecz gadane. Umieszczono je tam wyłącznie po to, aby zanotować zwrot mieć gadane o znaczeniu 'umieć dużo i dobrze mówić'.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego