Solec-Zdrój i inne Zdroje

Solec-Zdrój i inne Zdroje
29.06.2008
29.06.2008
Czy Solec Zdrój (i inne Zdroje) pisze się z łącznikiem, czyli Solec-Zdrój, i od kiedy obowiązuje taka pisownia?
Nazwy, o które Pan pyta, piszemy z łącznikiem. Jeśli chodzi o słowniki ortograficzne, jest to stosunkowo niedawna innowacja, np. w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pojawiła się dopiero w drugim wydaniu z r. 2006, podczas gdy pierwsze wydanie z r. 2003 podawało zapisy typu Solec Zdrój. Nie można jednak powiedzieć, aby pisownia z dywizem była tu rzeczywistą nowością. Występowała w słownikach ortograficznych już wcześniej, o czym świadczy np. komenantarz do zasady [184] w pierwszym wydaniu przywołanego wyżej WSO.
Ogólnie biorąc, pisownia nazw typu Solec+Zdrój jest przykładem braku zdecydowania ortografów. Bliższe informacje o tym można znaleźć w Losach polskiej ortografii Stanisława Jodłowskiego (zwłaszcza na stronach 130–132) oraz w komentarzach do zasady [184] w obu ww. wydaniach WSO. Przeszukanie archiwum naszej poradni też pewnie dostarczyłoby dalszych szczegółów (proponuję szukać wystąpień nazwy Polanica Zdrój lub Polanica-Zdrój, gdyż ta właśnie służyła nam najczęściej jako przykład).
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego