Spółka ze spacją czy też bez spacji?

Spółka ze spacją czy też bez spacji?
2.07.2009
2.07.2009
Witam,
proszę o informację, jak powinno się pisać skrót słów: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ze spacją pomiędzy o czy bez spacji? Czyli sp. z o.o. czy sp z o. o.?
Dziękuję za odpowiedź.
W takich skrótach może wystąpić spacja. W tekstach komputerowych zwykle się ją pomija, głównie z dwu powodów: 1) ze względów praktycznych, by zapobiec dzieleniu skrótu między wiersze (jest to szczególnie istotne w publikacjach internetowych), 2) ze względów typograficznych, bo odstęp między literami staje się nadmierny, co widać w drugim z przykładów podanych w pytaniu.
W związku z tym lepiej zapisać składniki skrótu bez spacji. Gdyby jednak tekst miał być opublikowany drukiem, zalecałbym dodanie małego odstępu, mniejszego niż typowa spacja (co łatwo można zrobić w programach komputerowych przeznaczonych do opracowywania publikacji).
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
  1. 2.07.2009
    Powyższe pytanie, odnoszące się do jednostkowego problemu, skłoniło mnie do zabrania głosu i ukazania zagadnienia na nieco szerszym tle. Do tej pory słowniki ortograficzne nie poruszały właściwie sprawy użycia spacji międzywyrazowej, wyjątek stanowi tu Wielki słownik ortograficzny PWN, dostępny także w internecie. Niemniej zagadnienie to nie jest obce pracownikom branży wydawniczej. Długoletnia praktyka pozwoliła wypracować dość klarowne i funkcjonalne zasady posługiwania się tzw. odstępem. Otóż spacji nie stawia się między jednoliterowymi członami skrótu, z których każdy zakończony jest kropką, np. c.o. (nie: c. o.), k.p.a. (nie: k. p. a.). Podobnie nie stawia się spacji, gdy jeden ze skrótów liczy dwie litery, np. m.in. (nie: m. in.), c.wł. (nie: c. wł.). Jeżeli natomiast poszczególne skróty liczą dwie lub więcej liter, należy je oddzielić spacją, por. dz. cyt. (nie: dz.cyt.), op. cit. (nie: op.cit.), przyp. red. (nie: przyp.red.), prz. Chr. (nie: prz.Chr.). Wynika to – jak słusznie zauważa Jan Grzenia – li tylko ze względów praktycznych: by skróty liczące dwie, trzy litery nie rozdzielały się na kolejne wiersze, a skróty liczące więcej liter były łatwo podzielne na końcu wiersza.
    Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego