Sponsor a fundator

 
Sponsor a fundator
16.12.2015
Czy wyrazy: sponsor i fundator mają ten sam zakres?
Pozdrawiam
Dziękuję za odpowiedź.
Sponsor i fundator to wyrazy o bardzo zbliżonym znaczeniu – oba oznaczają osobę lub instytucję, która wyłożyła jakąś sumę swoich pieniędzy na opłacenie czegoś, co jest przeznaczone dla kogoś innego.
Poniżej przytaczam definicje znaczeń obu wyrazów, zaczerpnięte z Multimedialnego słownika języka polskiego PWN (2006): „Fundator> jakiegoś przedsięwzięcia o charakterze społecznym, np. szkoły, to ktoś, kto przeznaczył na nie swoje pieniądze”
Sponsor to instytucja, organizacja lub osoba wspierająca finansowo jakieś przedsięwzięcie, często w zamian za reklamę”
. Wskazują one na to, że różnica między fundatorem a sponsorem polega przede wszystkim na tym, iż ten pierwszy działa bardziej bezinteresownie niż ten drugi. Ale to nie jest jedyna różnice w użyciu tych słów.
i>Fundatorem
bowiem nazwiemy osobę, która przyczyniła się do ufundowania czegoś (np. szkoły czy kościoła), czyli do powstania tego. Możemy ją nazwać też sponsorem, oczywiście. Jednak już osoby (lub instytucji), która nie przeznaczyła swoich pieniędzy na budowę np. szkoły, lecz wspiera ją finansowo w czasie, gdy ona już istnieje, nie nazwiemy fundatorem, lecz sponsorem.
O ile osobę, która przyczyniła się finansowo do powstania szkoły (lub innej instytucji pożytku publicznego), możemy nazwać zarówno fundatorem, jak i sponsorem, o tyle taką, która wydała własne pieniądze na jakiś program telewizyjny, jakieś wydarzenie (np. festyn) czy ciąg wydarzeń (np. kampanię wyborczą), określimy już tylko jako sponsora.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!