Spór o przecinek przed że

 

Spór o przecinek przed że

5.01.2021

Ostatnio z koleżanką spieraliśmy się, która pisownia jest poprawna.

"Haha, oczywiście że nie." czy wersja z przecinkiem, "Haha, oczywiście, że nie.

Jej uzasadnieniem było, że nie powinno być przecinka, ponieważ jest to zdanie bez czasownika a do tego w zdaniu pojedynczym nie ma przecinka przed "że".

Poprawna jest pisownia z przecinkiem. Przywołana w pytaniu konstrukcja składniowa – wbrew temu, co myśli jej autor – jest wypowiedzeniem złożonym podrzędnie, które składa się z dwóch równoważników zdania. Równoważnik to właśnie takie „zdanie bez czasownika” w formie osobowej, do którego jednakowoż można poprawnie wprowadzić orzeczenie wyrażone osobową formą czasownika. Człon nadrzędny omawianego tu wypowiedzenia składa się z wykrzyknika oczywiście, który nawiązuje do jakiejś wcześniejszej wypowiedzi. Człon podrzędny tworzy partykuła przecząca nie poprzedzona spójnikiem podrzędności że.

Cała wypowiedź z równoważnikami uzupełnionymi o orzeczenia mogłaby wyglądać następująco:


– Nie zaprosisz jej do kina?

– Ha, ha! oczywiście [będzie tak], że nie [zaproszę].

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego