Stawyszcze i Taraszcza

Stawyszcze i Taraszcza

16.05.2024
16.05.2024

Szanowni Państwo,

jak należy odmianić przez przypadki dwie nazwy ukraińskich miejscowości, które w mianowniku brzmią: Stawiszcze i Taraszcza?

Obu nazw nie ma niestety w Wykazie polskich nazw miejscowości z obszaru Ukrainy, opracowanym przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP przy Głównym Geodecie Kraju. W dokumencie tym otrzymujemy m.in. polski egzonim standaryzowany nazwy ukraińskiej, dopełniacz i miejscownik nazwy polskiej oraz przymiotnik od nazwy polskiej.

W wypadku nazw miejscowości, których nie ma wykazie, należy oryginalną ukraińską nazwę zapisaną cyrylicą przekonwertować na alfabet łaciński zgodnie z zalecanymi przez Komisję zasadami transkrypcji nazw geograficznych. W wypadku nazw ukraińskich stosowana jest polska transkrypcja fonetyczna. W wyniku transkrypcji otrzymujemy następujące formy mianownikowe:

  • ukr. Ставище → pol. Stawyszcze,
  • ukr. Тараща → pol. Taraszcza.

Omawiane tu nazwy mają następujący wzorzec odmiany:

  • D. Stawyszcz, Taraszczy;
  • C. Stawyszczom, Taraszczy;
  • B. Stawyszcze, Taraszczę;
  • N. Stawyszczami, Taraszczą;
  • Ms. (o) Stawyszczach, Taraszczy.

Forma Stawiszcze to dawna polska nazwa tej miejscowości, którą stosuje się w opracowaniach historycznych, por. np. bitwa pod Stawiszczami z 1664 r.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego