Sto dwadzieścia tysięcy dwutysięczny

Sto dwadzieścia tysięcy dwutysięczny
20.12.2015
20.12.2015
Już od kilku dni szukam informacji na temat liczebników porządkowych i nie mogę znaleźć. Jak poprawnie napisać następujące liczebniki porządkowe: 19 000, 21 000, 22 000, 101 000, 102 000, 121 000, 122 000 ?
W liczebnikach wieloczłonowych formę liczebnika porządkowego powinny mieć tylko odpowiedniki dziesiątki i jedności, np.
(rok) dwa tysiące piętnasty (2015)
sześćset osiemdziesiąty dziewiąty (kilometr) (689)
pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieste pierwsze (odwiedziny na stronie www) (5426631)
osiemnaście tysięcy sto czterdziesty drugi(gość).
Jeżeli jednak setki, dziesiątki lub jednostki mają wartość zerową, to formę liczebnika porządkowego ma tylko ostatni składnik, np.
tysiąc pięćsetny (metr)
osiem tysięcy czterechsetny (obiekt).
Zasadę tę należy stosować także w odniesieniu do liczebników odnoszących się do wysokich wartości:
19 000 – dziewiętnastotysięczny
21 000 – dwudziestojedentysięczny
22 000 – dwudziestodwutysięczny
101 000 – sto tysięcy tysięczny
102 000 – sto tysięcy dwutysięczny
121 000 – sto dwadzieścia tysięcy tysięczny
122 000 – sto dwadzieścia tysięcy dwutysięczny.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego