Stokłosy

Stokłosy
19.10.2017
19.10.2017
Szanowni Państwo,
mam pytanie w związku z warszawską stacją metra Stokłosy. Nazwa pewnie wzięła się od ulicy Stokłosy lub osiedla Stokłosy. Czy ta zaś pochodzi od człowieka nazwiskiem Stokłosa, czy jest to liczba mnoga rzeczownika stokłosa? Krótko mówiąc: wsiadłem do metra na Stokłosy czy na Stokłosach? Mieszkam na (osiedlu) Stokłosy czy Stokłosach?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Stokłosy to nazwa osiedla, ulicy, pasażu, spółdzielni mieszkaniowej oraz stacji metra, które znajdują się na terenie północnej części warszawskiego Ursynowa. Nazwy własne utworzone zostały od rzeczownika pospolitego stokłosa, który oznacza rodzaj rośliny trawiastej z rodziny wiechlinowatych. Rzeczownik ten jest także podstawą nazwiska Stokłosa, które notowane jest w Polsce już od ok. 1480 r.
Co zaś się tyczy zagadnień gramatycznych: według Uniwersalnego słownika języka polskiego PWN stokłosa jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego, który nie ma liczby mnogiej. Słowniki ortograficzne natomiast kodyfikują zapis form przypadków zależnych także dla liczby mnogiej.
Rzeczownik ulica (i jego bliskoznaczniki) może się łączyć z omawianym tu wyrazem tradycyjnie, tj. z jego formą dopełniaczową w liczbie pojedynczej, por. ulica Stokłosy, lecz nie można także wykluczyć, iż mamy do czynienia z homofoniczną formą mianownika liczby mnogiej. Nie jest to wprawdzie częste zjawisko, ale nazwy ulic przyjmują w polszczyźnie także taką, tj. mianownikową, formę, por. np. ul. Zgoda, ul. Zapiecek, ul. Trakt Lubelski. W połączeniach z wyrazami typu osiedle, stacja, spółdzielnia nazwa Stokłosy pełni funkcję przydawki i ma postać mianownika liczby mnogiej.
W odczuciu większości mieszkańców Ursynowa forma Stokłosy stanowi liczbę mnogą, co ujawnia się w potocznych frazach: mieszkać na Stokłosach (= ‘mieszkać na osiedlu Stokłosy’), wsiadać/wysiadać na Stokłosach (= ‘wsiadać/wysiadać na stacji metra Stokłosy’), w których mamy do czynienia z miejscownikiem liczby mnogiej, a nie pojedynczej (na Stokłosie).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego