Stopniujemy konsekwencje

Stopniujemy konsekwencje

1.05.2023
1.05.2023

Czy "konsekwencje" mogą być gorsze? Czy może bardziej poważne? Jak stopniować konsekwencje?

Konsekwencje mogą być: doniosłe, istotne, nieobliczalne, ogromne, poważne, wielkie; bolesne, dramatyczne, fatalne, negatywne, niebezpieczne, niekorzystne, przykre, smutne, surowe, ujemne, złe; pozytywne. Możliwe jest stopniowanie natężenia wielu z tych cech.

Konsekwencje mogą być m.in. gorsze i poważniejsze, tudzież najgorsze i najpoważniejsze. Znajdujemy na to potwierdzenie w uzusie, por. np.

 • Złe odżywianie ma gorsze konsekwencje niż palenie.
 • Im większy jest terror ze strony Rosji wobec Ukrainy, tym gorsze będą dla niej konsekwencje – powiedział ukraiński prezydent.
 • Chociaż cukrzyca na co dzień sprawia pewne problemy wynikające m.in. ze spadków lub wzrostów poziomu cukru we krwi, to jednak dużo gorsze konsekwencje nieprawidłowego leczenia niesie ze sobą w dłuższej perspektywie czasowej.
 • Jeszcze gorsze konsekwencje grożą, jeśli jazda pod wpływem narkotyków zakończyła się wypadkiem, w którym ludzie zostali ranni lub zabici.
 • Jeśli często zdarza ci się nie przespać całej nocy, to na pewno wiesz, jakie przynosi to efekty – brak koncentracji, osłabienie, ospałość. To jednak nie wszystko. Niewyspanie niesie ze sobą znacznie gorsze konsekwencje.
 • Perforacja brzeżna niesie za sobą gorsze konsekwencje dla organizmu, może bowiem spowodować perlakowe zapalenie ucha.
 • Fenomen zimowej wojny zwykle działał na korzyść Rosji, a tym razem to ona może ponieść najgorsze konsekwencje mrozu na Ukrainie.
 • Problemem jest również przeświadczenie, że najgorsze konsekwencje grypy wiążą się z powikłaniami.
 • Najbardziej przedsiębiorcze przedstawicielki kobiet w wieku produkcyjnym narażone są na najgorsze konsekwencje kontroli ze strony ZUS.
 • Czy postępując w ten sposób firma naraża się na jakieś poważniejsze konsekwencje?
 • Coraz poważniejsze konsekwencje niedoborów wody.
 • Przypadki takie mają poważniejsze konsekwencje dla pasażerów, którzy utknęli na lotnisku daleko od domu, zwłaszcza w miejscach, w których nie są dostępne żadne lub tylko ograniczone alternatywy dla kontynuowania podróży.
 • Przedsiębiorcy grożą jeszcze poważniejsze konsekwencje, przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy stanowi bowiem jedno z najpoważniejszych naruszeń, wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia WE nr 1071/2009.
 • Okazuje się jednak, że chrapanie może nieść za sobą poważniejsze konsekwencje, niż mogłoby się wydawać.
 • Najpoważniejsze konsekwencje ubytku słuchu, który nie jest leczony, to stopniowy postęp niedosłuchu.
 • W ostatniej części artykułu opisano najpoważniejsze konsekwencje mobbingu.
 • Piesi czy rowerzyści narażeni są na najpoważniejsze konsekwencje.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego