Stypizowany

Stypizowany
24.03.2020
24.03.2020
W tekstach prawniczych często pojawia się sformułowanie stypizowany, np. Pierwsze z wykroczeń stypizowanych w art. 19 ust. 1 ustawy o informowaniu… lub W razie skazania za przestępstwa stypizowane w art. 65 § 1 i 3…. Czy należy uznać już za poprawne takie fachowe znaczenie, mimo braku w słownikach? I co tak naprawdę znaczy?
Z poważaniem
To, że jakiegoś wyrazu nie notują słowniki ogólne języka polskiego, nie jest powodem, by uważać go za niepoprawny. Zresztą, parę czasowników typizować – stypizować rejestruje pochodzący sprzed półwiecza Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego (typizować – ‘grupować według cech typowych, ujmować w pewne typy; uogólniać, klasyfikować według typów’). Stypizowany jest formą (imiesłowem przymiotnikowym biernym) czasownika stypizować – znaczy więc ‘pogrupowany według cech typowych…’. Mam za mało danych, by stwierdzić, czy w zdaniach, które przywołuje Pani (Pan?) w pytaniu, wyraz ten występuje w przywołanym znaczeniu; na pewno jednak pojawia się on w tekstach ustaw i na pewno jest terminem prawnym o wąskim znaczeniu. Jako taki należy do terminologii i w jej obrębie jest akceptowany.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego