Submisja

Submisja

2.06.2021
2.06.2021

Dzień dobry,

chciałbym się dowiedzieć czy poprawne jest używanie słowa submisja jako określenie procesu przesyłania artykułów do czasopisma naukowego. W języku angielskim występuje czasownik submit, który dokładnie oznacza 'przedstawiać (sprawę), składać (np. rezygnację), przedkładać, dostarczać (dokumenty)'. Czy polskie słowo submisja w takim znaczeniu nie jest zbędną kalką językową?


Pozdrawiam

Szanowny Panie,

nie udało mi się znaleźć poświadczeń użycia wyrazu submisja w znaczeniu, o które Pan pyta, a gdybym znała konteksty, w których on występuje, byłoby mi łatwiej odpowiedzieć na Pańskie pytanie. Jeśli submisja znaczy tylko tyle co przesyłanie artykułu do czasopisma naukowego, to być może jest wyrazem zbędnym – z naciskiem na „być może”. Należy bowiem pamiętać, że słownictwo specjalistyczne (a z takim tu mamy do czynienia) rządzi się swoimi prawami, gdyż organizuje pojęcia, które nie istnieją w nienaukowym postrzeganiu świata (i często laikom wydają się niepotrzebne). Aby ocenić zasadność użycia (czy ogólniej: sens istnienia) danego terminu specjalistycznego, trzeba go przeanalizować na tle całego systemu pojęć i odpowiadających im słów.


Dodam, że submisja jest notowana przez SJP pod red. W. Doroszewskiego jako słowo dawne (czyli w połowie XX wieku, gdy słownik ten powstawał, już nieużywane) w znaczeniu ‘poddanie się, pisemne przyjęcie pewnych warunków; uległość, uniżoność, pokora’ (z łacińskiego submissio ‘opuszczenie, pogrążenie’). Obecnie najczęściej (jeśli wierzyć wyszukiwarce Google) jest używana jako termin leśny (submisja drewna – ‘pisemna licytacja poszczególnych sztuk drewna, gdzie wygrywa oferta gwarantująca najwyższą cenę’; na podstawie „Encyklopedii Leśnej”). Pojawia się także w tekstach psychologicznych jako przeciwieństwo dominacji.


Z pozdrowieniami

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego