Suicydalny

Suicydalny

16.06.2022
16.06.2022

Dzień dobry,

zwracam się z uprzejmą prośbą o interpretację, czy termin suicydalny należy uznać za kalkę językową? Z jednej strony mamy ang. suicide, skąd prawdomównie stosowanie tego słowa w j. polskim, z drugiej strony etymologicznie ma źródłosłów łaciński (suīcīdium) i w tym sensie termin suicydalny zdaje się wpisywać w "naturalne" dla j. polskiego słowotwórstwo.

Z góry dziękuję!


Pozdrawiam

Michał

Szanowny Panie,

z kalką mielibyśmy do czynienia, gdyby istniejącemu w polszczyźnie wyrazowi przypisano, pod wpływem obcym, nowe znaczenie (jak to się dzieje np. ze słowem prezydent, który standardowo oznacza szefa państwa lub dużego miasta, a pod wpływem angielskim zaczął być używany w odniesieniu do przewodniczącego organizacji, szefa firmy itd.). W wypadku suicydalnego taka sytuacja nie zachodzi, bo przecież nie mieliśmy takiego wyrazu, a więc nie zostało mu przypisane nowe znaczenie. Można się jedynie zastanawiać nad tym, z jakiego języka wyraz się wywodzi: czy przyszedł do nas z angielskiego (w czym nie ma nic złego), czy też z łaciny. Jako że jest to termin specjalistyczny (w języku ogólnym używamy jego odpowiednika: samobójczy), należałoby sądzić, że pojawił się w polszczyźnie wraz z rozwojem suicydologii, czyli nauki dotyczącej tej samobójstw, zachowań samobójczych itd. – a zatem: że został zapożyczony (wraz z innymi terminami) z języka angielskiego. 

Nie obroniłaby się natomiast teza o tym, że jest to wyraz utworzony na gruncie polszczyzny, gdyż nie istnieje w naszym języku (nawet w odmianach specjalistycznych) rzeczownik, od którego mielibyśmy go utworzyć. 


Z pozdrowieniami

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego