Świątyń, pustyń, skrzyń, dyń…

Świątyń, pustyń, skrzyń, dyń…
31.10.2019
31.10.2019
Większość rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na -nia przyjmuje -ni/-nii w dopełniaczy liczby mnogiej. Czy można odmianę świątyniaświątyń traktować jako wyjątek od tej reguły?
Słownik gramatyczny języka polskiego Z. Saloniego i in. (wersja online; www.sjgp.pl) rejestruje 26 rzeczowników żeńskich zakończonych na -nia (z czego 15 stanowią nazwy własne, np. Cedynia). Wszystkie z nich mają w dopełniaczu liczby mnogiej tzw. zero, czyli brak końcówki – przybierają postać typu dyń, świń, pustyń, brzoskwiń.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego