Szanowni

Szanowni
24.05.2017
24.05.2017
Pracuję w firmie korporacyjnej i od jakiegoś czasu w oficjalnych mailach pojawia się nagłówek Szanowni, w związku z czym mam pytanie, czy to jest prawidłowo użyty zwrot, bo jakoś odbieram to negatywnie, czy słusznie?

Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Mariola Wójciak
Ma Pani rację, uznając sformułowanie Szanowni za niestosowne. Zredukowanie pełnej formy grzecznościowej, która charakteryzuje się ścisłym związkiem składniowym (tj. wymaga występowania zarówno wyrazu określającego, jak i określanego), w kontaktach oficjalnych jest przejawem skracania dystansu. Ten zaś odgrywa istotną rolę w etykiecie językowej Polaków. Jak pisała już na stronie poradni prof. Małgorzata Marcjanik:
(…) spośród nagłówków listowych tylko formy Kochani, Kochana, Kochany oderwały się od wyrazów określanych (np. Rodzice) i są używane samodzielnie.

Są one jednak charakterystyczne wyłącznie dla kontaktów nieoficjalnych.
Powodem używania formy, o której Pani pisze, jest zapewne tendencja do skrótu – charakterystyczna dla języka używanego w firmach i korporacjach.
Mateusz Adamczyk, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego