Szef ma zawsze rację

Szef ma zawsze rację

9.06.2023
9.06.2023

Szanowni Państwo, nurtuje mnie od jakiegoś czasu sformułowanie, którego wymaga ode mnie mój szef. Wydaje mi się, że konstrukcja, jakiej on chce i jaką zawsze nanosi mi na pisma, poprawiając je, jest niepoprawna. Zamiast „Proszę o przesłanie informacji” muszę pisać „Proszę o spowodowanie przesłania informacji”. W mniemaniu mojego przełożonego pierwsze sformułowanie nie oddaje charakteru czynności, czyli tego, że adresat ma sprawić, by ktoś inny przesłał stosowne informacje. Bardzo proszę o rozstrzygnięcie mojego dylematu językowego.

Szanowna Pani,


pierwsze z przytoczonych zdań ma charakter bardzo ogólnej prośby (lub raczej polecenia służbowego przyobleczonego w formę prośby), którą większość odbiorców zinterpretuje w taki sposób, że jest osobiście zobowiązana do zebrania żądanych informacji i przesłania ich do nadawcy pisma. Druga formuła – spotykana często w praktyce urzędowej i kancelaryjnej – znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy polecenie jest kierowane do urzędnika wysokiego szczebla, a ten ma sprawić, by jego podwładni zebrali określone informacje i wysłali je nadawcy. Tego rodzaju zapis z góry niejako wyklucza, że bezpośredni adresat polecenia będzie osobiście zdobywał niezbędne informacje, opracowywał je, a następnie wysyłał. Czynności te mają być delegowane do pracowników niższego szczebla.

Proszę sobie wyobrazić następującą sytuację: szef kancelarii premiera pisze do ministra (taka jest bowiem hierarchia służbowa), aby ten zapoznał ze stanowiskiem premiera dyrektorów departamentów w tymże ministerstwie. Szef kancelarii nie może napisać: Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o dostarczenie kopii stanowiska Pana Premiera do departamentów w Pana ministerstwie, bo minister konstytucyjny nie jest gońcem, który będzie roznosił kopie stanowiska premiera po departamentach w swoim ministerstwie. Właściwszą formułą jest zatem ta mówiąca o spowodowaniu dostarczenia kopii we właściwe miejsca.

Reasumując, jeśli Pani szef poprawia pismo z powodu, który opisałem powyżej, to ma on, niestety, rację.


Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego