Szereg problemów zostało rozwiązanych, ale: Część problemów została rozwiązana

Szereg problemów zostało rozwiązanych, ale: Część problemów została rozwiązana
23.10.2019
23.10.2019
Witam. Nie rozumiem związku zgody w zdaniu: Szereg problemów zostało rozwiązanych. Skąd forma zostało, która kojarzy mi się z rodzajem nijakim, skoro ani problemy, ani szereg nie są rodzaju nijakiego. Z którą częścią podmiotu uzgadniamy orzeczenie, logiczną czy gramatyczną? W „Kurierze Lubelskim” przeczytałam zdanie: Część problemów została już rozwiązana. Czy zdanie jest poprawne? Jeśli tak, to dlaczego orzeczenie jest tutaj uzgodnione z rodzajem żeńskim słowa część?
W przywołanych przez Panią zdaniach mamy rzeczowniki (szereg, część) użyte w funkcji liczebników nieokreślonych, czyli mające znaczenie zbliżone do znaczeń klasycznych liczebników i zaimków nieokreślonych: kilka, trochę, dużo itd. Wyrazy takie mogą się zachowywać w zdaniu jak liczebniki (np. jak wyraz pięć) lub – rzadziej – jak rzeczowniki. Zdecydowana większość należy do tej pierwszej grupy: Dużo / niewiele / kilka problemów zostało rozwiązanych. Taką składnię ma też szereg użyty w znaczeniu ‘dużo’ (Szereg problemów zostało rozwiązanych) oraz moc (także użyta w znaczeniu ‘dużo’: Moc problemów zostało rozwiązanych). Słowo część (a także większość) ma składnię rzeczownikową, co oznacza, że uzgadnia się z nim formy towarzyszących mu wyrazów – mają one postać rodzaju żeńskiego: Część / większość została rozwiązana.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego