Szyk członów nazw stowarzyszeń międzynarodowych

Szyk członów nazw stowarzyszeń międzynarodowych
5.09.2017
5.09.2017
Szanowni Państwo!
Chciałbym spytać o pisownię nazw stowarzyszeń międzynarodowych. Wydaje mi się, że istnieje reguła, stanowiącą o podawaniu na pierwszym miejscu nazwy tego kraju, w którego języku jest nazwa: czyli Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie, a po niemiecku Deutsch-Polnische Gesellschaft. Czy w takich nazwach stosuje się tylko wielkie litery? Proszę o wiadomość czy rzeczywiście istnieje taka zasada i gdzie ją można znaleźć.

Z poważaniem
Marcin Mazur
Nie ma jednoznacznej reguły mówiącej o podawaniu na pierwszym miejscu nazwy tego kraju, w którego języku jest nazwa. Praktyka jest dwojaka i zależy w głównej mierze od tego, w jaki sposób określona nazwa została zarejestrowana w danym państwie, por.

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie
Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung
Foundation for Polish-German Reconciliation

Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie
Polnisch-Deutsches Zentrum e.V. in Krakau

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie
Polnisch-Deutsche Gesellschaft in Krakau

Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Warszawie
Deutsch-Polnische Gesellschaft Warschau e.V.

ale:

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
Deutsch-Polnische Gesellschaft für Seelische Gesundheit

Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Cottbus
Deutsch-Polnischer Verein Cottbus e.V.

Nazwy międzynarodowych stowarzyszeń – podobnie jak wszystkich innych organizacji – są jednostkowymi nazwami własnymi i wszystkie samoznaczące wyrazy wchodzące w ich skład zapisuje się od wielkich liter. Wyjątek stanowią występujące w tych nazwach przyimki, spójniki oraz wyrażenia typu: imienia, pod wezwaniem, na rzecz, do spraw, numer czy przeciwko.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego