Szyk członów nazw stowarzyszeń międzynarodowych

 
Szyk członów nazw stowarzyszeń międzynarodowych
5.09.2017
Szanowni Państwo!
Chciałbym spytać o pisownię nazw stowarzyszeń międzynarodowych. Wydaje mi się, że istnieje reguła, stanowiącą o podawaniu na pierwszym miejscu nazwy tego kraju, w którego języku jest nazwa: czyli Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie, a po niemiecku Deutsch-Polnische Gesellschaft. Czy w takich nazwach stosuje się tylko wielkie litery? Proszę o wiadomość czy rzeczywiście istnieje taka zasada i gdzie ją można znaleźć.

Z poważaniem
Marcin Mazur
Nie ma jednoznacznej reguły mówiącej o podawaniu na pierwszym miejscu nazwy tego kraju, w którego języku jest nazwa. Praktyka jest dwojaka i zależy w głównej mierze od tego, w jaki sposób określona nazwa została zarejestrowana w danym państwie, por.

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie
Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung
Foundation for Polish-German Reconciliation

Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie
Polnisch-Deutsches Zentrum e.V. in Krakau

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie
Polnisch-Deutsche Gesellschaft in Krakau

Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Warszawie
Deutsch-Polnische Gesellschaft Warschau e.V.

ale:

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego
Deutsch-Polnische Gesellschaft für Seelische Gesundheit

Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Cottbus
Deutsch-Polnischer Verein Cottbus e.V.

Nazwy międzynarodowych stowarzyszeń – podobnie jak wszystkich innych organizacji – są jednostkowymi nazwami własnymi i wszystkie samoznaczące wyrazy wchodzące w ich skład zapisuje się od wielkich liter. Wyjątek stanowią występujące w tych nazwach przyimki, spójniki oraz wyrażenia typu: imienia, pod wezwaniem, na rzecz, do spraw, numer czy przeciwko.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego