Szyk przydawek

Szyk przydawek

21.04.2023
21.04.2023

Jak powinno się mówić/pisać: badania należy wykonać przy jakości sprężonego powietrza klasy 3, czy raczej badania należy wykonać przy jakości powietrza sprężonego klasy 3? Jaka jest prawidłowa kolejność rzeczownika z przymiotnikiem?

Zbyszek

W przytoczonym wypowiedzeniu problemem nie jest sam szyk przydawki imiesłowowej (formalnie bowiem sprężony to imiesłów przymiotnikowy bierny). Jeśli przydawka imiesłowowa składa się z jednego wyrazu i wraz z określanym rzeczownikiem nie tworzy określenia terminologicznego, stoi wówczas przed rzeczownikiem, np. sprężone powietrze. Jeśli zaś jest dłuższa, umieszcza się ją po nadrzędnym rzeczowniku, np. powietrze sprężone pod ciśnieniem.

W przywołanym w pytaniu wypowiedzeniu mamy jednak ciąg różnych przydawek, które powinny przyjąć następującą kolejność: jakość (czego?) {powietrza (jakiego?) sprężonego} (czego?/czyjego?) {klasy (jakiej?) trzeciej}. W bezpośrednim sąsiedztwie (lub jak najbliżej siebie) powinny znaleźć się te wyrazy, między którymi są ścisłe związki znaczeniowe i gramatyczne.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego