Szyk przydawki wyodrębniającej

 
Szyk przydawki wyodrębniającej
7.12.2018
Mam pytanie dotyczące pozycji przymiotnika odczasownikowego: płatność zrealizowana vs zrealizowana płatność, płatność odrzucona vs odrzucona płatność. Jaką kolejność powinno się zastosować, gdy są to np. nagłówki? W przypadku płatności odrzuconej trudno powiedzieć, że jest to cecha stała, ponieważ taką płatność można zrealizować ponownie.
Z wyrazami szacunku
W obu wypadkach mamy do czynienia z tzw. przydawką wyodrębniającą (gatunkującą), która odpowiada na pytanie: jakiego rodzaju? Przydawka ta określa cechę, którą zjawisko/przedmiot odróżnia się od zjawisk/przedmiotów podobnych. Płatność odrzucona to coś całkiem innego niż płatność zrealizowana. Rodzaj płatności określany przez przydawkę nie ma charakteru cechy przygodnej, lecz stanowi dwuelementowy, zamknięty zbiór. Płatność może być albo odrzucona, albo zrealizowana. Przydawkę wyodrębniającą umieszczamy po wyrazie określanym.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego