Ta sea?

Ta sea?

27.12.2016
27.12.2016

Sea to starożytna hebrajska miara objętości ciał sypkich. Jaki rodzaj należy jej przypisać i który wzorzec deklinacyjny zastosować? Które z poniższych form uznać za poprawne?


jedna sea czy jeden/jedno sea

jedną seę czy jeden/jedno sea

dwie see czy dwa sea

dwóch seji czy dwóch sea?

Nie znalazłam tej nazwy w żadnym słowniku języka polskiego – ani współczesnym, ani dawnym. Nie udało mi się też natrafić na tekst, który by zawierał to słowo.

Można jednak sądzić, że ma ono rodzaj żeński – zgodnie z zakończeniem. A wobec tego odmienia się według wzorca żeńskiego:


M. jedna sea, dwie see

D. jednej sei, dwóch sei (Uwaga! Nie: !seji)

C. jednej sei (Uwaga! Nie: !seji), dwóm seom

B. jedną seę, dwie see

N. jedną seą, dwiema / dwoma seami

Ms. (o) jednej sei (Uwaga! Nie: !seji), (o) dwóch seach

W. jedna seo!, dwie see!.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
 1. 27.12.2016
  Słowo sea kilka razy występuje w trzech spośród polskich tłumaczeń Biblii i nie podlega tam odmianie. Z kontekstu w Biblii Tysiąclecia wynika, iż rzeczywiście jest rodzaju żeńskiego:

  Elizeusz zaś odpowiedział: Posłuchajcie słowa Pańskiego! Tak mówi Pan: Jutro o tej samej porze jedna sea najczystszej mąki będzie za jednego sykla, dwie sea jęczmienia też za jednego sykla – w bramie Samarii (Biblia Tysiąclecia, 2 Ks. Królewska, rozdział 7, werset 1).


  Ten sam werset w Biblii Warszawsko-Praskiej ma postać:

  Elizeusz zaś powiedział: Posłuchajcie, co mówi Jahwe. Oto jego słowa: Jutro o tej samej porze jedną sea najczystszej mąki można będzie znów otrzymać za jednego sykla; za jednego sykla otrzyma się też [jak dawniej] w bramie Samarii dwie sea jęczmienia

  – też rodzaj żeński i również brak odmiany. Przekład Nowego Świata (Świadków Jehowy) podobnie, bo co prawda w liczbie pojedynczej trudno się domyślić rodzaju, ale mnoga dryfuje ku żeńskiemu, nadal jednak brak odmiany:

  A Elizeusz rzekł: Słuchajcie słowa Jehowy. Tak powiedział Jehowa: „Jutro o tym czasie w bramie Samarii sea wybornej mąki będzie za jednego sykla, także dwie sea jęczmienia – za jednego sykla”.


  Przyznam, że bardzo cieszy mnie Pani sugestia, by słowo to odmieniać, bo w zasadzie nie ma chyba powodu, by tego nie robić, skoro trzy ważkie źródła potwierdzają rodzaj żeński, choć z przyczyn niewiadomych rezygnują z odmiany – będę więc usilnie propagować odmienianie sei, jeśli tylko zdarzy mi się zetknąć z tym słowem w korygowanych czy redagowanych przeze mnie tekstach.
  Anna Popis-Witkowska
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego