Tajwan

Tajwan

30.03.2022
30.03.2022

Dzień dobry.

Chciałbym spytać czy w przypadku mówienia o Tajwanie dopuszczalne jest używanie przyimka w? Ostatnio w polskiej przestrzeni publicznej zaczęto stosować przyimek w zamiast na, jako że zasada używania tego drugiego wywodzi się z czasów kiedy Ukraina nie była niepodległym krajem (i Ukraińcy uważają używanie tego przyimka za znak braku szacunku do suwerenności kraju). Czy używanie na w przypadku innych krajów może być uznawane za podważające suwerenność kraju?

Dagobert

Szanowny Panie,

zacznę od końca. Twierdzenie, że łączenie przyimka na z nazwami państw podważa suwerenność kraju, jest dalekim uproszczeniem. Składnię „na + nazwa państwa” tłumaczy się na ogół tradycją i nie ma to nic wspólnego z tym, jak postrzegamy dany kraj współcześnie. Mówimy przecież: na Słowację, na Węgry, na Litwę, a  nikt chyba nie podważa suwerenności tych krajów. Oczywiście, jeśli samym zainteresowanym zależy na tym, by nazwa ich państwa była używana w określonej konstrukcji, to nie ma powodów, by tego nie szanować, szczególnie jeśli proponowana forma jest poprawna. A wyrażenia w Ukrainie, do Ukrainy (podobnie jak w Słowacji, do Litwy itd.) są zgodne z regułą systemu języka, która mówi, że nazwy państw łączymy z przyimkami do, w.

Jeśli zaś chodzi o Tajwan, to składnia z przyimkiem na utrwaliła się, jak można sądzić, głównie dlatego że Tajwan wyobrażamy sobie jako wyspę (w istocie państwo leży na wielu wyspach, z których największa nosi nazwę Tajwan). Sytuacja, w której nazwa państwa „przejmuje” składnię wyspy, na której leży, nie jest rzadkością – powszechne (choć moim zdaniem niepoprawne) są konstrukcje na Dominikanie czy na Islandii, a przecież mowa o krajach. Należy zalecać: w Dominikanie, do Dominikany, w Islandii, do Islandii, a skoro tak, to akceptujemy też: w Tajwanie, do Tajwanu (jako wariantywne z: na Tajwanie, na Tajwan).


Z pozdrowieniami

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego