Tekst tablicy pamiątkowej

Tekst tablicy pamiątkowej
8.03.2018
Dzień dobry, będę bardzo wdzięczna za odpowiedź, czy poniższy tekst tablicy pamiątkowej jest poprawny?
Z wyrazami szacunku
M. Gurda-Jaroszewska

Pamięci
Leona Fuza
1895-1939
Płocczanina,
żołnierza Legionów Józefa Piłsudskiego.
Uczestnika walk o niepodległość Polski w 1918 roku
i wojny polsko – bolszewickiej w 1920 roku.
Działacza samorządowego.
Organizatora i uczestnika bohaterskiej obrony Poczty Polskiej w Gdańsku,
zamordowanego przez hitlerowców w grudniu 1939 roku.
Mieszkańcy Płocka
Teksty umieszczane na tablicach pamiątkowych składa się tradycyjnie – z uwagi na ich pomnikowych charakter – pismem majuskulnym (wersalikami, wielkimi literami). Tym samym zanika problem pisowni małymi bądź wielki literami rozmaitych nazw (np. nazw mieszkańców miast, które standardowo zapisujemy od małej litery, lecz które ze względów uczuciowych mogą być zapisywane także od wielkich liter, np. …Ten Wielki Warszawiak…).
Przytoczony w pytaniu tekst powinien przyjąć następującą formę interpunkcyjną oraz ortotypograficzną:

PAMIĘCI
LEONA FUZA
1895–1939
PŁOCCZANINA,
ŻOŁNIERZA LEGIONÓW JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO,
UCZESTNIKA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI W 1918 ROKU
ORAZ WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ W 1920 ROKU,
DZIAŁACZA SAMORZĄDOWEGO,
ORGANIZATORA I UCZESTNIKA
BOHATERSKIEJ OBRONY POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU,
ZAMORDOWANEGO PRZEZ HITLEROWCÓW W GRUDNIU 1939 ROKU

MIESZKAŃCY PŁOCKA

To, co może budzić wątpliwości w powyższym tekście, to sformułowanie: uczestnika walk o niepodległość Polski w 1918 roku. Czy Leon Fuz, który służył w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego, brał udział w walkach niepodległościowych tylko w 1918 r. (tak wynika bowiem z zapisu), czy także wcześniej? Jeśli także wcześniej, warto rozważyć sformułowanie: uczestnik walk o niepodległość Polski w I wojnie światowej. Podobne pytanie można postawić w odniesieniu do okresu udziału Leona Fuza w wojnie polsko-bolszewickiej, która formalnie trwała od 14 lutego 1919 r. do 18 października 1920 r. (traktat pokojowy zawarto 18 marca 1921 r.). To Bitwa Warszawska, potocznie nazywana Cudem nad Wisłą (obie nazwy wydarzeń historycznych wyjątkowo wielkimi literami), rozgrywała się w 1920 r. (dokładnie w dniach 13-25 sierpnia 1920 r.).
W tekście powinna się również znaleźć data ufundowania tablicy, np.

MIESZKAŃCY PŁOCKA
16 KWIETNIA 2019 ROKU

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego