To

To

12.07.2022
12.07.2022

Dobry wieczór. Od kilku zastanawiam się nad pewną funkcją "to" jako zastępstwo czasownika "jest" np. "On to dobry człowiek" vs. "On jest dobrym człowiekiem". Czy jest to jakiś dialektyzm albo jakaś naleciałość z języka rosyjskiego? Jaka jest różnica między oba zdaniami? Dziękuję

To jest czasownikiem używanym niekiedy zamiast osobowej formy czasownika być w celu utożsamienia dwóch obiektów lub zjawisk, por. np.


Ta pani to moja żona.

Oglądanie telewizji to strata czasu.

Wychowywanie dzieci to zajęcie dla cierpliwych.


Podobną funkcję pełni czasownik to w zdaniu: On to dobry człowiek. W każdym z wymienionych powyżej przypadków to może zostać zamienione na orzeczenie składające się z łącznika jest i orzecznika w formie rzeczownika w narzędniku, por.


Ta pani jest moją żoną.

Oglądanie telewizji jest stratą czasu.

Wychowywanie dzieci jest zajęciem dla cierpliwych.

On jest dobrym człowiekiem.


Opisaną powyżej funkcję czasownika to kodyfikują słowniki języka polskiego, np. USJP PWN pod redakcją S. Dubisza.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego