Tylko 10% osób twierdzi, że otrzymuje pochwały

 
Tylko 10% osób twierdzi, że otrzymuje pochwały
31.01.2016
Proszę o odpowiedź, czy poprawne są zdania:
Tylko 10% osób twierdzi, że otrzymują pochwały.
Aż 90% pracowników twierdzi, że czują się przepracowani.
Czy może w zdaniach podrzędnych podmiot powinien być zgodny z podmiotem procent i jak wtedy powinny brzmieć te zdania?
Pozdrawiam.
Istotnie, przytoczone przez Panią zdania zawierają błędy składniowe polegające na naruszeniu zgody międzyzdaniowej. Orzeczenia zdań podrzędnych powinny być uzgadniane z liczebnikami (które są nadrzędne w grupie „liczebnik + rzeczownik”: dziesięć procent, dziewięćdziesiąt procent) – należało im zatem nadać postać liczby pojedynczej (a w czasie przeszłym – rodzaju nijakiego):
Tylko 10% osób twierdzi, że otrzymuje pochwały.
Aż 90% pracowników twierdzi, że czuje się …. .
Kłopotliwa jest forma przymiotnika przepracowany. Gdyby w zdaniu nadrzędnym nie występował liczebnik, który narzuca formę całej grupie orzeczenia, powiedzielibyśmy: Pracownicy twierdzą, że czują się przepracowani. Użycie liczebnika wymusza posłużenie się konstrukcją: * Aż 90% pracowników twierdzi, że czuje się przepracowani, co powoduje jednak niezręczność. Dlatego najlepiej zastąpić tu czasownik czuć się czasownikiem być:
Aż 90% pracowników twierdzi, że jest przepracowanych.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego