Tytuł czy nazwa własna konkursu

Tytuł czy nazwa własna konkursu

4.05.2024
4.05.2024

Szanowni Państwo,

mam następujące pytanie: czy poniższe zapisy są właściwe?

1. Postanawia się zorganizować i przeprowadzić Konkurs Fotograficzny „Białe światło”.

2. Przyjmuje się regulamin konkursu stanowiący załącznik (…).

3. Za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiada (…).

Chodzi konkretnie o słowo „konkurs”, pisane wielką/małą literą. Dodam, iż zapisy przywołane są w jednym i tym samym dokumencie.

Łączę wyrazy szacunku

Najpierw należałoby ustalić, czy konkurs ma tylko tytuł („Białe światło”), czy też wielowyrazową nazwę własną, na którą składa się określenie charakteryzujące (Konkurs Fotograficzny) oraz nazwa indywidualna wyróżniona cudzysłowem („Białe Światło”).

W tym pierwszym wariancie wyrażenie konkurs fotograficzny jest tylko nazwą rodzajową i zapisujemy je od małych liter. Określenie białe światło natomiast stanowi tytuł, w którym tylko pierwszy wyraz zapisujemy od wielkiej litery, por.

  • Postanawia się zorganizować i przeprowadzić konkurs fotograficzny „Białe światło”.

Przy dalszych wystąpieniach wyraz konkurs zapisujemy małą literą, por.

  • Przyjmuje się regulamin konkursu stanowiący załącznik (…).

W wariancie drugim wszystkie człony zapisujemy od wielkich liter, por.

  • Postanawia się zorganizować i przeprowadzić Konkurs Fotograficzny „Białe Światło”.

Przy dalszych wystąpieniach słowo konkurs MOŻE (ale nie musi) być zapisywane od wielkiej litery (jako skrócona nazwa imprezy), por.

  • Przyjmuje się regulamin Konkursu stanowiący załącznik (…) albo Przyjmuje się regulamin konkursu stanowiący załącznik (…).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego