Tytuł dokumentu

Tytuł dokumentu

20.12.2020
20.12.2020

Proszę o wyjaśnienie, czy poprawnie stylistycznie jest zdanie: Decyzja Prezydenta Miasta Abrakadabra nr 777 z dnia 01.12.2020 roku.

Mam wątpliwości, gdyż w moim odczuciu nr 777 odnosi się bardziej do Prezydenta Miasta niż do Decyzji. Czy mam rację, że albo powinny być dwa przecinki: Decyzja, Prezydenta Miasta Abrakadabra, nr 777 z dnia 01.12.2020 roku, albo treść powinna być rozbudowana Decyzja nr 777 z dnia 01.12.2020 roku, wydana przez Prezydenta Miasta Abrakadabra.

Szanowna Pani,

jeśli wyrażenie zaczynające się od słowa decyzja jest nazwą aktu prawnego, to podany tu szyk jest poprawny. Tytuły dokumentów urzędowych (różnej rangi) mają taką właśnie składnię: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie..., Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków... . 

Tak więc z trzech zaproponowanych przez Panią wersji poprawna jest pierwsza (przy czym nazwę miesiąca należałoby zapisać słownie). 

Drugie zdanie jest błędne, gdyż niepotrzebnie zostały w nim rozdzielone elementy związku składniowego (decyzja Prezydenta Miasta). Trzecie mogłoby wystąpić w jakimś zdaniu, np. Decyzja nr 777 z dnia 1 grudnia 2020 r. wydana przez Prezydenta Miasta Abrakadabra dotyczy budowy nowego mostu.  


Z poważaniem

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego