Tytuły wydawnictw seryjnych i wielotomowych

Tytuły wydawnictw seryjnych i wielotomowych
11.05.2016
11.05.2016
Szanowni Państwo,
proszę o rozwiązanie problemu pisowni „Polskiego słownika biograficznego”. Ponieważ jest to wydawnictwo wielotomowe, a nie seria, wydaje się, że należałoby wielką literą zapisać tylko pierwszy człon nazwy. Bardzo często spotyka się jednak zapis „Polski Słownik Biograficzny”, który moim zdaniem wynika z zasugerowania się rozwinięciem często stosowanego skrótowca PSB.
Jak więc jest z tym słownikiem i podobnymi mu nazwami?

KB
W tytułach serii wydawniczych (wydawnictw seryjnych) wielką literą zapisuje się wszystkie wyrazy samodzielne znaczeniowo, np. „Biblioteka Arcydzieł Literatury Polskiej”, „Seria z Różą”. Przez wydawnictwo seryjne należy rozumieć ciąg samoistnych publikacji o nieokreślonym terminie zakończenia edycji, w skład którego wchodzą dzieła różnych autorów posiadające własny tytuł. Tym, co łączy kontynuandum, jest podobny profil tematyczny dzieł oraz – omawiany tu – wspólny tytuł i/lub znak serii.
W wypadku wydawnictw zwartych wielotomowych wielką literą pisze się tylko pierwszy wyraz tytułu oraz występujące w tytule nazwy własne. Wydawnictwo wielotomowe charakteryzuje się tym, że składa się ze z góry określonej liczby osobnych tomów (wyjątkiem mogą być wydawnictwa zeszytowe). Poszczególne części mogą (lecz nie muszą) mieć własne tytuły i informacje o odpowiedzialności.
Status edytorski PSB jest dość skomplikowany. Wydawnictwo ukazuje się od 1935 r. Dotychczas opublikowano 50 tomów w 207 zeszytach (standardowo cztery zeszyty składają się na tom). Hasła ułożone są w porządku alfabetycznym (doprowadzonym do litery Ś). Orientacyjny termin ukończenia serii głównej (sic!) PSB to rok 2030.
Wynika z tego, że PSB jest – mimo iż sama redakcja mówi o „serii” – wydawnictwem wielotomowym publikowanym w zeszytach. Tytuł słownika powinno się zatem zapisywać tak jak pozostałych wydawnictw zwartych (a nie serii).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego