U niezgłoskotwórcze

U niezgłoskotwórcze

18.10.2021
18.10.2021

Dzień dobry.

Ile sylab mają wyrazy „europejska” i „neurologia”? Sądziłam, że po 5: eu-ro-pej-ska ne-u-ro-lo-gia. Ale na stronie:

https://sjp.pwn.pl/zasady/198-54-2-Jednostki-niepodzielne;629557.html

jest informacja: „Nie dzielimy na sylaby dwugłosek au, eu należących do jednej sylaby, np. au·tor, eu·ropejski, neu·rologia, ale: na·uka, słabe·usz, gdyż samogłoski te należą do różnych sylab”.

Skąd mam wiedzieć, kiedy dwugłoski au, eu należą do jednej sylaby, a kiedy do dwóch?

W słowach: europejski, neurologia występuje tzw. u niezgłoskotwórcze, czyli u nietworzące sylaby, wymawiane nie jako samogłoska [u], lecz w sposób zbliżony do spółgłoski [ł]. Z inną sytuacją mamy do czynienia np. w wyrazie nauczyciel – tu u stanowi ośrodek sylaby, gdyż jest wymawiane jako [u]. 

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego