USOS

USOS
12.06.2015
12.06.2015
Szanowni Państwo,
chciałabym zapytać o odmianę skrótowca USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów). Czy mam rację, że można go odmieniać lub używać w formie nieodmiennej („Nie mogę zapisać się na zajęcia w USOS” lub „Nie mogę zapisać się na zajęcia w USOS-ie”)? Jeśli zaś decydować się na odmianę, to jakie powinny być końcówki (zwłaszcza dopełniacza i biernika)?
M. USOS
D. USOS-a/USOS-u (?)
C. USOS-owi
B. USOS (?)
N. USOS-em
Msc. USOS-ie
W. USOS-ie!

Z poważaniem
Dziękuję za poświęcenie tyle uwagi USOS-owi. Słyszałem skargi na niego, ale z innego powodu niż odmiana nazwy.
Ma Pani rację, że można USOS-a nie odmieniać, choć nie zawsze będzie to zręczne (por. inną wersję tego zdania: „Ma Pani rację, że można USOS nie odmieniać…”). Forma, której użyłem w tym zdaniu, to dopełniacz, oboczna forma miałaby końcówkę -u. Oboczność dotyczy także biernika, np. „Wierzę w USOS” albo „Wierzę w USOS-a”. Druga forma brzmi trochę tak, jakby chodziło o żywy organizm, poza tym na tle pierwszej wydaje się nieco potoczna. W literaturze można się spotkać z ogólną opinią, że skrótowce odmienione są nacechowane potocznością w porównaniu z nie odmienionymi, ale wydaje mi się, że sprawa jest bardziej skomplikowana.
I jeszcze wyniki kilku kwerend z polskich stron WWW:
„w USOS-a": „w USOS” (biernik) – 1100: 174 000
„do USOS-a": „do USOS-u": „do USOS” (dopełniacz) – 1720: 209: 9210

Liczby te sugerują, że przeważa zwyczaj nieodmieniania tego słowa, trzeba jednak pamiętać, że dotyczą one języka pisanego, w mowie natomiast można się spodziewać większego udziału form odmienionych.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego