Uczniowie szkoły

Uczniowie szkoły
30.09.2016
30.09.2016
Czy uczniowie szkoły to pleonazm?
Owszem, wyrażenie uczniowie szkoły zawiera pewną nadwyżkę znaczeniową, ponieważ uczeń to osoba, która chodzi do szkoły. Jest więc pleonazmem, jeśli za pleonazm uznać połączenie wyrazów w związku nadrzędno-podrzędnym, w których występuje powtórzenie treści (podobne połączenie w związku współrzędnym to tautologia, np. jasny i klarowny).
Jeśli jednak chodzi o jego ocenę normatywną, to ta nie będzie już taka jednoznaczna. Nie zawsze bowiem pleonazmy uważamy za błędne. Na pewno nie zawiera błędu zdanie, w którym rzeczownik szkoła jest określony przydawką (skądinąd fragment, który przed chwilą napisałam, też zawiera nadwyżkę znaczeniową, ponieważ rzeczownik może być określony tylko przydawką, a zatem mogłam napisać: „…rzeczownik … jest określony” – to jednak mogłoby się wydawać mało zrozumiałe), np. uczniowie naszej szkoły.
Sądzę jednak, że w pewnych sytuacjach nawet wyrażenie uczniowie szkoły (bez przydawki rzeczownika szkoła) nie będzie raziło – wówczas, gdy chcielibyśmy podkreślić przynależność uczniów, np. W imprezie wzięli udział członkowie klubu seniora i uczniowie szkoły.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego