Upersonifikować czy spersonifikować?

Upersonifikować czy spersonifikować?
21.12.2018
21.12.2018
Dzień dobry,
moje pytanie dotyczy przymiotnika utworzonego od rzeczownika personifikacja. Mówimy, że śmierć została upersonifikowana czy może raczej spersonifikowana?

Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Formy, o które Pan pyta, są imiesłowami przymiotnikowymi biernymi czasowników upersonifikować i spersonifikować. Oba są pełnoprawnymi i poprawnymi odpowiednikami dokonanymi czasownika personifikować (co poświadcza Słownik gramatyczny języka polskiego pod red. Z. Saloniego i in.; www.sgjp.pl). Jak wynika z analizy ich użyć (dokonanej na podstawie Narodowego Korpusu Języka Polskiego; www.nkjp.pl), znaczenie ‘ukazywać pod postacią ludzką’ (a to znaczenie jest realizowane w połączeniu z rzeczownikiem śmierć) przysługuje obu wyrazom, por. upersonifikowana część przyrody, upersonifikowane zwierzęta, upersonifikowany przedmiot, upersonifikowana postać absolutu, spersonifikowana złość, spersonifikowany koniec (‘śmierć’), spersonifikowana śmierć. Warto tu dodać, że jeden z tych czasowników – spersonifikować – ma też znaczenie ‘odnieść (coś) do konkretnych osób’, por. spersonifikować wybory, spersonifikować konflikt, spersonifikowana alergia, spersonifikowane naciski.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego