Usługi sprzątające, miejsca siedzące, soboty pracujące

Usługi sprzątające, miejsca siedzące, soboty pracujące
6.12.2018
6.12.2018
Szanowni Eksperci,
przeglądając ostatnio pewien portal ogłoszeniowy, natknąłem się na anons Usługi sprzątające. Tu zrodziło się moje pytanie: czy to nie oznacza czasem usług, które sprzątają? Może być firma sprzątająca lub serwis sprzątający, ale usługa? Jak więc nazwać to inaczej?
Łączę wyrazy szacunku i podziwu za Państwa pracę.
Najserdeczniej dziękujemy za (nie całkiem zasłużone) wyrazy uznania i śpieszymy z odpowiedzią dotyczącą usług sprzątających. Ma Pan rację – forma sprzątający to imiesłów przymiotnikowy czynny, który wskazuje na to, że czynność nim nazwana jest wykonywana przez osobę (zjawisko itd.) nazwaną rzeczownikiem. Tak się dzieje przecież w typowych użyciach: Dziewczynka siedząca na ławce czyta książkę (‘dziewczynka, która siedzi na ławce, czyta książkę’). Logiczne (i poprawne) są zatem wyrażenia firma sprzątająca, serwis sprzątający, natomiast usługi sprzątające są tych cech pozbawione – jest to konstrukcja niezgodna z wymogami gramatyki. Niestety, kilka podobnych wyrażeń zdążyło się już w języku zadomowić i uzyskać aprobatę normatywną „przez zasiedzenie” (czyli na mocy uzusu). Są to np. sobota pracująca, miejsce siedzące, miejsce stojące, wieczorek tańcujący.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego