Vanish

Vanish
9.03.2012
9.03.2012
Szanowni Państwo,
przed chwilą trafiłam w telewizji na reklamę, w której zaradna pani domu stosuje i dodaje do prania Vanisha. Jakoś bardzo mnie ta odmiana razi, ale może można stosować właśnie tego Vanisha, a niekoniecznie tylko ten Vanish?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dopełniacz brzmi Vanisha, znajdziemy go zarówno na stronie internetowej producenta (w dziale Pytania czytamy m.in.: „Czy mogę używać Vanisha do…?”), jak i w Słowniku sloganów reklamowych M. Spychalskiej i M. Hołoty („Slogan Vanisha z lat dziewięćdziesiątych jest…”, s. 190). Biernik powinien w zasadzie mieć formę Vanish, gdyż nazwa ta nie odnosi się do istoty żywej ani też nie pochodzi od nazwiska, lecz od angielskiego czasownika o znaczeniu 'zniknąć'. Inna rzecz, że w polszczyźnie, zwłaszcza potocznej, upowszechniają się bierniki na -a, rzeczowników nieżywotnych.
Zatrzymajmy się jeszcze przy konstrukcji zawartej w pytaniu – nie wiem, czy powtórzonej dokładnie za reklamą telewizyjną, czy tylko referującej tekst reklamowy Pani słowami. Chodzi o zdanie: „Zaradna pani domu stosuje i dodaje do prania Vanisha”. Czasownik dodawać, gdy mowa o jakiejś substancji, może łączyć się zarówno z biernikiem, jak i z dopełniaczem, zależnie od tego, czy mamy na myśli całą substancję, czy tylko pewną jej ilość, por. „Do prania dodaję wybielacz” (cały) i „Do prania dodaję wybielacza” (trochę). Czy to znaczy, że forma Vanisha w przytoczonym zdaniu w zasadzie może być dopełniaczem i nie niepokoić nas jako biernik? Niestety nie, gdyż wtedy zdanie byłoby niegramatyczne – jeden czasownik (stosować) rządziłby biernikiem, a drugi (dodawać) nierównokształtnym dopełniaczem, czyli sytuacja byłaby taka jak w zdaniu „Stosuję i dodaję wybielacza”. Jeśli nie godzimy się z takim wnioskiem, to musimy uznać, że słowo Vanisha w rozpatrywanym przykładzie jest biernikiem.
Telewizyjna reklama Vanisha to jednak nic w porównaniu z nagłówkiem z Gazety Wyborczej z 31 sierpnia 2007: „Wysłać buta”. Z artykułu o takim tytule nie wynika, aby tej innowacyjnej formy biernika użyto dla żartu lub prowokacji.
Na koniec prośba do czytelników znających na wylot zasady ortografii: proszę pozwolić, że nie odniosę się tu do par. [109] zasad pisowni WSO, a więc np. do tego, że słownik nie radzi do prania dodawać Napoleona, lecz tylko – jeśli ktoś bardzo chce – napoleona. Kwestię: Vanish czy vanish zostawmy sobie na inną okazję.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego