Varia

Varia
24.09.2016
24.09.2016
Szanowna Redakcjo,
napiszemy: Gierkowska reforma administracyjna czy gierkowska reforma administracyjna"?

Drugi problem: Domów, parkingów, miejsc ze ścieżkami edukacyjnymi nie ma tu zbyt wiele. Może: wielu?

Dziękuję.

Z poważaniem
Wierna czytelniczka
Zapisałabym gierkowska reforma administracyjna, gdyż mamy tu do czynienia z ogólnym nawiązaniem do postaci E. Gierka, a nie ze wskazaniem na jego autorstwo. Nie był on przecież twórcą reformy polegającej na podziale Polski na 49 województw (sądzę, że tę ma Pani na myśli), lecz jedynie przywódcą partii, która rządziła w czasie, gdy ta reforma się dokonała. Dlatego pisownia od wielkiej litery przymiotnika utworzonego od jego nazwiska nie jest uzasadniona.
W zdaniu: Domów, parkingów, miejsc ze ścieżkami edukacyjnymi nie ma tu zbyt wiele/wielu można użyć, moim zdaniem, obu form: i wiele, i wielu. Zdecydowanie naturalniejsza jest jednak przysłówkowa: wiele, a więc taka, która określa czasownik (podobnie jak w zdaniach: Mówił głośno, Ładnie grał na pianinie itd.).
Użycie zaś zaimka liczebnego wielu można by uzasadnić tym, że określa on rzeczownik (a ściślej: rzeczowniki), lecz w zdaniu tym został ustawiony w nietypowym szyku. Inaczej mówiąc – zdanie Domów, parkingów, miejsc ze ścieżkami edukacyjnymi nie ma tu zbyt wielu byłoby ekwiwalentem wypowiedzi: Nie ma tu wielu domów, parkingów, miejsc ze ścieżkami edukacyjnymi.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego