Via Carpatia

Via Carpatia

31.01.2023
31.01.2023

Dzień dobry. Czy nazwa własna - jak rozumiem, łacińska - trasy "Via Carpatia" powinna być odmieniana przez polskie przypadki? Spotykam się dodatkowow z sytuacjami, gdy samo słowo "via" pozostaje nieodmienne, natomiast druga część tej nazwy jest deklinowana po polsku - z czego powstaje np. taka konstrukcja w dopełniaczu: "budowa Via Carpatii". A czemu w takim razie nie "Vii Carpatii"? Albo formy nieodmiennej w obu słowach? Dziękuję za pomoc, T. Ch.

Deklinowanie przywołanej w pytaniu nazwy własnej drogi wynika z fleksyjności języka polskiego i podobnego traktowania innych analogicznie zbudowanych nazw, por. np.

  • Via Baltica, D. Via Baltiki, por. np. Budowa odcinka Via Baltiki ze Szczuczyna do Ełku kosztowała ok. 700 milionów złotych.
  • Via Appia, D. Via Appii, por. np. Specjalnym wyzwaniem było zabezpieczenie historycznej, rzymskiej Via Appii z I w. p.n.e., której fragment odkryto na działce w trakcie budowy.

Łacińskie zapożyczenie via występuje we współczesnej polszczyźnie na prawach wyrazu cytatu. Dlatego też nie jest odmieniane w wypadku Via Carpatii i innych podobnych nazw.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego