W latach 90., ale którego wieku?

W latach 90., ale którego wieku?
29.06.2009
29.06.2009
Szanowni Państwo!
Przyszło nam żyć na przełomie wieków i tysiącleci. Dla wielu jest to tak doniosłe, że coraz częściej spotykam się ze sformułowaniami typu: w latach 90. XX wieku…. Czy nie jest jednak zbyt wcześnie na stosowanie takich zwrotów? Przecież do lat 90. XXI wieku pozostało jeszcze dużo czasu, i możemy spokojnie pisać o latach dziewięćdziesiątych, nie narażając się na niedokładność. Czy akcentowanie wieku XX nie jest stosowane nieco na wyrost?
Pozdrawiam
Jarosław Mężyk
Jeśli z kontekstu wypowiedzi wynika jasno, że mowa jest o wydarzeniach z wieku XX i początku XXI, to rzeczywiście sformułowania typu w latach 90. XX wieku (z obowiązkową kropką po liczebniku dziewięćdziesiąty) mają charakter redundantny (nadmiarowy). Jednakże gdy mowa jest o wydarzeniach odbywających się w dłuższej perspektywie czasowej, tego rodzaju konstrukcje są konieczne dla precyzji wypowiedzi, bo coś się mogło wydarzyć w latach 80. XIX wieku, a co innego w latach 90. XX wieku. Anglosasi stosują w tego rodzaju kontekstach zapis typu in 1960s ('w latach tysiąc dziewięćset sześćdziesiątych'), który jednoznacznie określa nie tylko dekadę, lecz także stulecie. Zapisy te stały się wzorem dla polskich konstrukcji typu w latach 1960-tych (można je znaleźć w intrernecie), lecz nie można ich uznać za poprawne na mocy ogólnej reguły, która zabrania dodawania końcówek gramatycznych do zapisów cyfrowych. Poprawny byłby zapis z kropką: „W latach 1960. wydarzyło się…”, lecz czas pokaże, czy się on przyjmie.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego