W twórczości a w świetle twórczości

 
W twórczości a w świetle twórczości
20.03.2019
Czy od strony treściowej można powiedzieć, że oba tematy są zamienne:
Życie małżeńskie w świetle twórczości Jana Nowaka
Życie małżeńskie w twórczości Jana Nowaka?
Zdania te wyrażają podobną treść, lecz różnią się pewnym niuansem znaczeniowym. Wyrażenie w twórczości Jana Nowaka wskazuje na to, że chodzi o problematykę wyrażoną w utworach pisarza, natomiast wyrażenie w świetle twórczości Jana Nowaka może wskazywać na to, że rozpatrujemy jakiś problem (tu: życie małżeńskie) w szerszym kontekście, którego ważnym elementem jest twórczość Jana Nowaka.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego