Wątpliwości dotyczące tytułu książki

Wątpliwości dotyczące tytułu książki

6.03.2023
6.03.2023

Szanowni Państwo!

Nurtuje mnie poprawność językowa tytułu książki „W Paryżu możesz być kim chcesz” autorstwa Agnieszki Łopatowskiej.

Wydaje mi się, że mamy tu do czynienia ze zdaniem złożonym podrzędnie z podrzędnym orzecznikowym. W takiej sytuacji, czy tytuł nie powinien brzmieć: „W Paryżu możesz być tym, kim chcesz”?

Czy tego typu uproszczenia są poprawne? Czy występując w tytule popularnej pozycji wydawniczej, nie upowszechniają tendencji do niepotrzebnego skracania konstrukcji składniowych?

Przywołany w pytaniu tytuł książki ma postać niby-zdania złożonego podrzędnie (dopełnieniowego: być kim?, czym?). De facto mamy do czynienia z utartym zwrotem być/zostać kim się chce, który nie wymaga przecinka (por. też: nie wiadomo kiedy, leżeć jak ulał, uciec gdzie pieprz rośnie, wiedzieć co w trawie piszczy). Ponadto nie ma obowiązku, aby człon nadrzędny kończył się zaimkiem, który będzie dookreślany w członie podrzędnym dopełnieniowym, por. Proszę pamiętać o tym, o czym mówiłem albo Proszę pamiętać, o czym mówiłem.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego