Wątpliwości przestankowe i ortograficzne niezasadne!

Wątpliwości przestankowe i ortograficzne niezasadne!
7.02.2017
7.02.2017
Szanowni Państwo,
mam wątpliwość w związku z tekstem Ogólnopolskiego Dyktanda 2010: http://www.dyktando.info.pl/archiwum/2010/index.php?go=17. Chodzi o zdanie: […] a nad nim błyszczała, tu ni w pięć, ni w dziewięć doklejona, Gwiazda Betlejemska. Czy przecinek nie powinien znaleźć się po, a nie przed słowem tu? I skąd wielkie litery w pisowni gwiazdy betlejemskiej?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Przede wszystkim uwaga, że w pierwszym pytaniu należało napisać: Czy przecinek nie powinien się był znaleźć po słowie „tu”, a nie przed nim? (a/ powinien był, gdyż rzecz dotyczy przeszłości, b/ różna rekcja przyimków po i przed…).
W przytoczonej frazie […] a nad nim błyszczała, tu ni w pięć, ni w dziewięć doklejona, Gwiazda Betlejemska uchybienia przestankowego czy ortograficznego nie ma. Człon tu ni w pięć, ni w dziewięć doklejona trzeba w całości potraktować jako dopowiedzenie, a zatem słusznie ujęto go w dwa przecinki. Z kolei nazwę Gwiazda Betlejemska poprawnie zapisano wielkimi literami jako określenie biblijne. Jak wiadomo z Ewangelii wg świętego Mateusza, „Gwiazda Betlejemska, czyli jasny obiekt astronomiczny, wskazywała mędrcom ze Wschodu drogę do Betlejem” (vide hasło gwiazda w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją E. Polańskiego, Warszawa 2016, s. 460: gwiazda ‘obiekt astronomiczny’, np., gwiazda podwójna, ale: Gwiazda Polarna, Gwiazda Betlejemska bibl. [51], [78]).
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego