Wiele uczony

Wiele uczony

26.04.2021
26.04.2021

Mam pytanie. Chodzi o zwrot wielce uczona. Znam jego znaczenie. Ale czy poprawne jest użycie zwrotu wiele uczony (uczony wiele)  w znaczeniu 'dużo'? Dziękuję za odpowiedz!!

Słowo uczony jest nie tylko rzeczownikiem (Uczony zbadał to zjawisko), lecz także formą imiesłowu biernego czasownika uczyć. W tym drugim użyciu łączy się z przysłówkami, w tym z przysłówkiem wiele, np. Pies nie był wiele uczony, nie zna nawet komendy „siad”

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego