Wielka litera w tekstach prawnych

Wielka litera w tekstach prawnych
22.05.2018
22.05.2018
Szanowni Państwo,
piszę pracę magisterską, omawiam pewien wzorzec umowy ubezpieczenia, zawieranej na podstawie konkretnych ogólnych warunków ubezpieczenia. Dla ujednolicenia znaczenia pewnych określeń, którymi posługuje się w dokumencie firma ubezpieczeniowa, zawarto w nim definicje oznaczone wielkimi literami. Czy mogę ich użyć, podając źródło (cyt. definicji) oraz posługiwać się nimi w dalszej części pracy pisząc je wielką literą, aby zachować jednolity przekaz?

Z poważaniem,
A. Wrońska
Konwencja zapisywania od wielkich liter bądź w całości pismem wersalikowym terminów, które otrzymały swoje definicje, dotyczy wyłącznie umów, regulaminów i innych tym podobnych dokumentów. Jest to sygnał informujący, że dany wyraz nie został użyty w znaczeniu ogólnym, lecz właściwym tylko dla danego dokumentu. W cytatach z tego rodzaju materiałów powinniśmy zachować ową konwencję. Natomiast stosowanie jej w tekście odautorskim nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Zachowanie „jednolitości przekazu” działoby się kosztem łamania reguł ortograficznych.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego