Wierzący praktykujący, praca od zaraz na 2 tygodnie

 
Wierzący praktykujący, praca od zaraz na 2 tygodnie
12.01.2016
Czy w określeniu wierzący praktykujący należy postawić jakiś znak interpunkcyjny pomiędzy tymi określeniami?
Czy w zdaniu Praca od zaraz, na 2-3 tygodnie przecinek jest potrzebny, czy można go pominąć?
W wyrażeniach wierzący praktykujący oraz wierzący niepraktykujący, które nie są szeregiem bezspójnikowo połączonych przydawek, lecz określeniami składającymi się z przymiotników użytych w funkcji rzeczowników, przecinek (tudzież łącznik) jest zbędny.
W równoważniku zdania Praca od zaraz (,) na 2-3 tygodnie mamy do czynienia – patrząc z formalnego punktu widzenia – z równorzędnymi przydawkami (w składni polskiej uznaje się bowiem za przydawkę każde określenie rzeczownika). Zasadniczo więc przecinek powinien wystąpić. Brak przecinka można próbować motywować integralnością tych przydawek, tzn. ich ścisłym powiązaniem składniowym. Wówczas oba określenia rzeczownika traktowane byłby jako jedność.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego