Wilanów Wysoki, Śródmieście Północne

Wilanów Wysoki, Śródmieście Północne
14.05.2018
14.05.2018
Szanowni Państwo,
chciałem zapytać o pisownię nazw części dzielnic, jak: Wilanów Wysoki/wysoki, Śródmieście Północne/północne. Nie wiem, czy sformułowania takie należy w całości uznawać za nazwy własne i pisać wszystkie wyrazy wielką literą. Chyba raczej tak. Właśnie takie zapisy widuje się na tabliczkach pod nazwami ulic.

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Nazwy, o które chodzi w pytaniu, zapisuje się w całości wielkimi literami, czyli Wilanów Wysoki i Śródmieście Północne. Człony przymiotnikowe wchodzą do nominów propriów.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego