Witam

Witam

26.07.2021
26.07.2021

Dzień dobry.

Proszę o rozwianie wątpliwości albowiem drążę kwestię Witam jako słowa rozpoczynającego treść korespondencji mailowej. Zagłębiając się w temat, próbuję zrozumieć, dlaczego jest ono niewłaściwe. Najczęściej padającym argumentem jest to, iż to gospodarz wita, i tu mam problem. Skąd się to wzięło? Nigdzie nie jest to wyjaśnione. Jaka jest etymologia wyrazu i jego dosłowne znaczenie? Dlaczego to nie przybywający wita gospodarza? Czy jest to tylko niestosowne czy niepoprawne językowo?

Czasownik witać w znaczeniu 'pozdrawiać przy spotkaniu' obecny jest w polszczyźnie od XV wieku. Za jego pomocą pozdrawiali zebranych polscy królowie podczas różnych uroczystości. Z tego powodu forma Witam rozpoczynająca listy elektroniczne uznawana jest za niestosowną (nie niepoprawną językowo), ponieważ narzuca wyższą rangę pragmatyczną nadawcy. A typowa dla polskiej grzeczności strategia każe być skromnym, nie wywyższać się. Etymologia słowa witać nie wyjaśnia w sposób jednoznaczny powyższej kwalifikacji. Można się w niej jednak doszukać elementów znaczeniowych wskazujących na działania gospodarza. Według Słownika etymologicznego języka polskiego Wiesława Borysia (Kraków 2006) słowo to wywodzi się z prasłowiańskiego czasownika vitati, vitają, oznaczającego czynność przybywania w jakieś miejsce, później też goszczenia, bycia gdzieś, a także witania kogoś. Autor wskazuje ponadto na pokrewieństwo polskiego witać z łacińskim invito, invitare, oznaczającego 'zaprosić, ugościć'.

prof. Małgorzata Marcjanik
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego