Witamy, pozdrawiamy

Witamy, pozdrawiamy
27.02.2008
27.02.2008
Chciałabym zadać pytanie odnośnie formułowania pisemnych odpowiedzi do Klientów. Wszystkie takie odpowiedzi chciałabym formułować w 1. os. l. mn., kłopot stanowi natomiast dostosowanie do tej formy powitania i podpisu. Jakie są możliwe powitania oraz jak należy sie podpisywać, aby zachować spójność wypowiedzi wraz z obowiązującą formą l. mn. w przypadku odpowiedzi, które nie wymagają zachowania oficjalnej formy?
Czy prawidłową formą jest „Witamy…” oraz „Pozdrawiamy”? Jakie są inne możliwości?
W korespondencji firmy z klientami użycie odnoszącej się do nadawcy formy liczby mnogiej powoduje, że przesyłany tekst nabiera charakteru oficjalnego. Styl oficjalny zaś nie dopuszcza takich form grzecznościowych, jak Witamy czy Pozdrawiamy. Jedyną dopuszczalną w tym stylu formą rozpoczęcia korespondencji jest więc Szanowny Panie, Szanowna Pani, Szanowni Państwo. W zakończeniu zaś powinna się znaleźć forma skorelowana z formą rozpoczynającą, to jest Z wyrazami szacunku, Łączymy wyrazy poważania itp.
Nie ma więc możliwości zastosowania jednocześnie i form liczby mnogiej, i form grzecznościowych charakteryzujących mało formalny styl korespondencji.
Przy okazji proszę pamiętać, że rozpoczynająca często korespondencję forma Witam uznawana jest za formę świadczącą o dominującej roli nadawcy, co w kontakcie z klientem, który z założenia powinien być traktowany jako ktoś ważniejszy, jest niestosowne.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego