Włącz i wyłącz

Włącz i wyłącz
27.05.2019
27.05.2019
Dzień dobry!
W dużym zakładzie przemysłowym podstawowymi poleceniami wydawanymi obsłudze rozdzielni wysokiego napięcia są włącz i wyłącz. Polecenia te wydawane są najczęściej przez telefon, w warunkach hałasu, ograniczonej słyszalności. Prawidłowe rozróżnienie tych poleceń ma nader wysoki priorytet. Błąd w ich interpretacji może doprowadzić do utraty życia bądź poważnej katastrofy. Tymczasem wyrazy te są bardzo zbliżone w brzmieniu. Jakimi zwrotami zatem można zastąpić te dwa wyrazy?
Być może dobrym odpowiednikiem włącz byłoby uruchom – wówczas czasownik wyłącz (który chyba trudno w opisanej sytuacji czymś zastąpić – unieruchom zdaje się za długie, a zgaś nie oddaje istoty rzeczy) nie pomyliłby się ze słowem o przeciwnym znaczeniu.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego