Wniebowstąpić – wniebowstępować

Wniebowstąpić – wniebowstępować
15.04.2019
15.04.2019
Szanowna Redakcjo,
czy od rzeczownika wniebowstąpienie można utworzyć czasownik wniebowstąpić? Chyba że lepiej byłoby oddzielnie – w niebo wstąpić. Wydaje mi się jednak, że wówczas narazić się można błąd składniowy (inwersję). Oba te przykłady w Korpusie pojawiają się jednostkowo, więc pewnie najbezpieczniej powiedzieć wstąpić do nieba.
Z poważaniem.
Czasownik wniebowstąpić już dawno został utworzony i jest notowany w niektórych słownikach języka polskiego. Jest pochodną zwrotu w niebo wstąpić. Forma niedokonana: wniebowstępować. W teologii chrześcijańskiej oznacza: ‘o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie: wznieść się do nieba’.
Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego