Wpłata we bankomacie

Wpłata we bankomacie

2.01.2022

na wyciągu bankowym mam taką informację- wpłata we bankomacie

czy to jest poprawna nazwa

Jeśli chodzi o użycie przyimka we, to na pewno jest ono błędne, gdyż należałoby powiedzieć (i napisać) w bankomacie (nie: we bankomacie). Można mieć też wątpliwości co do poprawności całej konstrukcji w bankomacie w odniesieniu do rzeczownika wpłata – niektórzy widzą tu nielogiczność i woleliby mówić: wpłata do bankomatu. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę to, że wpłacamy pieniądze na swoje konto, posługując się bankomatem (a nie np. robiąc to w okienku kasowym), to mamy tu do czynienia ze skrótem konstrukcji wpłata na konto dokonana w bankomacie. Wyrażenie wpłata w bankomacie  ma więc podstawy semantyczne i jest na tyle przyjęte, że nie ma powodu z nim walczyć.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego